İki Öğretmenli Eğitim

Okulumuzda anasınıfı ve ilkokulda ikili öğretmen uygulaması vardır.

            Öğretmenlerden biri, hazırlanan plana ve senaryolara göre öğrencilerle birlikte dersi işlerken, diğer öğretmen öğrencileri izler, dikkati dağılan öğrenciler varsa onlarla ilgilenir. Sessizce motivasyonlarını sağlar. Çalışmalarında zorlanan öğrencilere destek verir. İki öğretmenin sınıfta birbirini dikkatle dinlemesi ve izlemesi ile paylaşım gerçekleşir ve yeri geldiğinde anlatımı birbirlerine devretmeleriyle sağlıklı bir öğretim ortamı sağlanır.
            Sınıf içinde yavaş öğrenen öğrenciler varsa, tam öğrenmenin gerçekleşmesi için ek etkinlikler, farklı yöntemler uygulanır. Çabuk öğrenen öğrenciler için ise, ek çalışma sayfaları verilir. Dersin sonlarına doğru konu ile ilgili çalışma sayfası verilir. Bu yapılan çalışmalar, öğretmenler tarafından incelenir. Eksik kalan bilgi varsa, o öğrencilerle birebir çalışma yapılarak, tam öğrenme gerçekleştirilir. Sınıfta iki öğretmeninin bilgiye ulaşmak için yaptıkları araştırma ve çalışmalar, öğrencilere örnek olur. İki öğretmen arasındaki sevgi saygı, öğrenciler arasındaki ilişkilere de doğrudan yansır.
            İki öğretmenli uygulamada çalışmaların kontrol edilmesi, proje çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları çok daha olumlu sonuçlar vermekte, böylece öğrenci merkezli bir eğitim gerçekleşmektedir.