Rublic

Rublic (gelişim ve davranış karnesi) amacı velilerimizin, öğrencilerimizin gelişim süreçlerini daha yakından ve detaylı olarak izleyebilmelerini sağlamaktır...

İlkokulda öğrencinin tutum, davranış ve beceri gelişimi her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. Gelişim ve davranış karnesi ile birinci ve ikinci çeyrek dönem sonunda veliler bilgilendirilir. 
Rublic veriliş amacı velilerimizin, öğrencilerimizin gelişim süreçlerini daha yakından ve detaylı olarak izleyebilmelerini sağlamaktır. Olumlu ifadelerle çocuklarımızın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gelişim süreçlerini de olumlu yönde etkileyecektir.