1952 - 1953 Mezunları

Ardaş kızı Nadya Eprem
Dikran kızı Ağavni mazman
Nişan oğlu Mamas Agop
Hapet kızı Süzan Erçöm
Vartuar oğlu Minas Kösedağ
Agopoğlu Haçik Hamurkesen
Kerope kızı Vartyet Sorgos
Haygas kızı Mari Uzunaktaryan
Mardik kızı Peruz Kılıçyan

Bedros oğlu Serkis Akkoçak
Canoğlu Hariton Timur
Markaroğlu Karo Tomaskeşiş
Artinoğlu Kazaros Gürden
Aristakes oğlu Hosrof Kaya
Ardaş kızı Margirit Meldon oğlu
Karabetoğlu Kaprel Garipoğlu
Armenak oğlu Karnik İseyan

 
Mezun Sayısı: 17