Okul Müdürü

BELİNDA MIHCIOĞLU – Özel Sahakyan Nunyan İlk ve Ortaokulu Müdürü

İlkokuldan liseye kadar Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Okulu’nda öğrenimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamladı. 2016-2017 yılında Özel Surp Haç Ermeni Lisesi’nde Matematik Öğretmeni, 1997 yılından itibaren Özel Sahakyan Nunyan Ermeni İlk ve Orta Okulu’nda Matematik ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren Özel Sahakyan Nunyan Ermeni İlk ve Ortaokulu’nda Müdür olarak görev yapmaktadır.