Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışını benimser. Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir...

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilere yönelik çalışmalarımızda temel ilkelerimiz şöyledir:

  • Her öğrenciyi biricik, eşsiz kabul ederiz.
  • Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı birinci önceliğimizdir.
  • Öğrencilerin ve velilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
  • İlkokuldan sonra başlayacak olan ortaokul dönemlerini en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
  • Gizlilik ilkesinden ödün vermeyiz.
  • Tüm ilkelerimizi gerçekleştirmek için yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanımızla ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederiz.
Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenleri takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara destek verilir ve hedefler oluşturulur.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik uygulamalardır. Akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.


Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmek ve takip etmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapılır.


Yapılan görüşmeler sonucunda velilerimizle birlikte hedefler oluşturulur ve bu doğrultuda öğrencilerimiz desteklenir.

Veli Bülteni
Öğrencilerimizin katıldıkları etkinlikler ve bilgilendirici yazılar ile ilgili velilerimize yönelik hazırlanan bültenlerdir.