Eğitimde Oyunlaştırma Yöntemi

Teknoloji son 20 yılda artan bir hızla toplumları kuşattı bundan dolayı öğrencilerin öğrenme stillerini ve öğrenmeden dolayısıyla öğretenden ve öğretme ortamlarından beklentilerini değiştirmiştir Oyunlaştırma öğrencileri motive ederek eğitimi eğlence dolu bir deneyime dönüştürmekte. Okulumuzda dersler özellikle ilkokul sınıflarında bu yöntem kullanılmaktadır çünkü oyunlaştırma eğlenirken öğretmek yerine öğretirken eğlenmeyi sağlamaktadır.