1964 - 1965 Mezunları

Karnik oğlu Paravon Sarıyan
Karnik kızı Janet Sarıyan
Bünyanmin kızı Matlen Keçiyolu
Haristiyan oğlu Setrak Erdoğan
Margar kızı Annik Bahar
Serkis kızı Ergan Bolat
Parsih oğlu Hayık Hicazoğlu
Hartun oğlu Vasken Eğlence
Harant oğlu Yervant Şekeryan
Gülbenk kızı Maryam Daduroğlu
Horin oğlu Andon Taştan
Levon oğlu Garbez Nalbant
Sahak oğlu Varujan Minasyan
Penok kızı Yeranuhi Gelgeç
Karakin oğlu Samuel Tecer
Sahak oğlu Avadis Kıvanç

Manik oğlu Senekir Gül
Misak kızı Elis Karanfil
Seragan oğlu Hayık Kabakçı
Karabet kızı Osanna Laleli
Esa oğlu Hacı Garip
Kaspar kızı Topgül Karabaş
Ohan oğlu Şimak Bahar
Agop oğlu Harutyun Donikyan
Mıgırdiç kızı Mayram Ohanoğlu
Arakil kızı Şakire Keyişoğlu
Mesrop kızı Markrit Karabulut
Artin oğlu Kerop Hazar
Serkis oğlu Ara Varujan Çifçiyan
Serkis oğlu Harutyun Tomasyan
Aşutoğlu Sadik Tecer
Gökbek kızı Luiza Elabaşoğlu
Hacı kızı Hayganuş Satılmış
Hosep oğlu arsaven Sazak

 
Mezun Sayısı: 34