1967 - 1968 Mezunları

Lusi Külekçi
Ani Işler
Serkis Tunguç
Hayganoş Nazer
Haçik Çitçioğlu
Garbis Çam
Harutyun Donikyan
Vasgen Eğlence
Luizaelabaşoğlu

Markrit Karabulut
Paravon Sariyan
Janet Sariyan
Ara Varujan Çiftçiyan
Setrak Erdoğan
Arsaven Sazak
Annik Bahar
Andon Taştan
Hayik Hicazoğlu

 
Mezun Sayısı: 18