1971 - 1972 Mezunları

Canet Arzuman
Avadis Arzuman
Anuş Aslan
Luiz Karanfil
Rita Naringül
Garbis Aslan
Serope Danalı
Azaduhi Paluyan
Tunaboylu Cankurtaran
Cano Dursun
Nusapir Başal
Haçik Haçadur
Annik Asadur
Sarkis Murat
Mayram Çakmak
Armenak İseyan
Hripsime Demircioğlu
Koharik Erbek
Hovnan Dursun
Zabel Yaner
Mayram Hicazoğlu
Toros Değirmenci
Haçi Bahçeler
Sımpat Torosoğlu
Antranik Kösedağ
Rita Çopuroğlu
Vartan Gebenlioğlu

Hraç Keçiyolu
Garbis Tekir
Harutyun Dölen
Arakin Torosoğlu
Mayram Güneşkılıç
Agop Çakmak
Misak Zeki
Ani Bağ
Levon Tekneci
Lutvik Devlet
Şahinik Bahar
Anayit Keşişoğlu
Berç Ustaoğlu
Şuşan Hamurkesen
Dikran Torosoğlu
İzabel Demircioğlu
Veronika Mayısoğlu
Sıma Çırak
İlda Peruz Kamburyan
Suzan Arzuman
Hasenne Gülbenkoğlu
Hayganuş Temelsiz
Agop Buldukoğlu
Hagop Üksügoğlu
Hovagim Sıma
Oskihan Ebeş
Şaki Ateşçi

 
Mezun Sayısı: 54