1974 - 1975 Mezunları

Arekin Torosoğlu
Ağavni Suna
Vartan Büyükdemirci
Lusin Satilmiş
Annik Asadur
Haçadur Haçik
Yetvart Sariyan
Mayram Çakmak
Hagop Saraf
Agop Çakmak
Hasenne Gülbenkoğlu

Suzan Arzuman
Antiranik Kösedağ
Janet Cam
Maryam Hicazoğlu
Sarkis Murat
Akabi Tomaskeşiş
Avadis Arzuman
Anna Bedikoğlu
Jaklen Çakmak
Hilda Şerenyan

 
Mezun Sayısı: 21