1975 - 1976 Mezunları

Herman Çatak
Ani Demircioğlu
Araksi Baymur
Yervan Sabuncu
Arlet Karadenizli
Sona Kasımoğlu
Matyos Şaşmaz
Hayrabet Baytar
Harutyun Karabulut
Vrej Arzuman
Aziz Dokur
Hosep Sarı
Serkiz Mücerretoğlu
Gülbenk Ustaoğlu
Ohanis Topçu
Hosip Arzuman
Robert balçık
Madlen Asadur
İlda Keşiş
Şahnur Aşık
Aliknazar Bağ
Mayram Boz
Jaklin Zadikoğlu
Vasken Arslan
Kayrana Bağam
İlda Çatak
Onnik Delimelkonoğlu
Vildan Keçecioğlu
Urupen Arzuman
Juliyet Dingillioğlu
Araksi Üçkardeş
Minas Andanoğlu
Misaki Arzuman
Canet Ağca
Agop Tan
Avadis Cinoğlu

Leda Erdurmuş
Neriman Agigigan
Mari Donikyan
Karabet Dıvarcı
Murat Çiftçi
İskender Satılmış
Hacadur Kelleci
Serkiz Çırak
Manuk Üçkardeş
Jülyet Saraf
Avadis Değirmenci
Serkiz Sarı
Lusin Karabulut
Maryam Bozoğlanoğlu
Nazlı Yardım
Marik Aykar
Silva Aruz
Alis Yayla
Antiko Cingöz
Arlet Çağlayan
Markar Tomaskeşiş
Leda Sahat
Lusin Yapar
Mayram Hakverdi
Miran Uluk
Ani Temelsiz
Nubar Sarıyan
Sinan Çınar
Nuran Yıldız
Zabil Aykar
Janet Aslan
Horen Çakmakoğlu
Anna Arzuman
Jorc Suna
Kirkor Havsep Demircioğlu

 
Mezun Sayısı: 71