1982 - 1983 Mezunları

Alin Horasan
Rita Karaca
Talin Gülbenkoğlu
Jüliyet Süslü
Talin Arzuman
Lerna Davulcu
Mayram Keçecioğlu
Murat Gürey
Lusin Kin
Karmen Çirak

Tanya Çağlayan
Mayram Başal
Mayram Tok
Elizabeth Boyaci
Aret Carmatyan
Armenuhi Karaciyan
Talin Çortan
Tanya Matatyan
Nubar Asigigan
Arlet Karaca

 
Mezun Sayısı: 20