1988 - 1989 Mezunları

Kaçuhi Liman
Santa Santuhi Agopyan
Sarven Yanyan
Karin Basmacioğlu
Karin Demirciyan
Aliksan Karaköseoğlu
Anabel Bal
Maral Horasan
Sevan Çürükçü
Oliver Demir
Liza Bakirci
Lerna Gülükoğlu
Arlet Yelegen
Ani Tek
Lora Çekiç

Sezar Bedo Bedo
Nergiz Dikme
Lerna Ahacanoğlu
Linda Bedikoğlu
Kiner Ustaoğlu
Nirva Setoğlu
Nirva Çopuroğlu
Filiz Sabunci
Teresa Arpaci
Lerna Hançer
Saren Ülker
Rita Koryan
Arlet Tuğ
Lena Istanbullu
Bayzar Çakir
Tanya Dursun
Arman Negiz
Şaynik Set
Belinda Bulut
Arev Dedeoğlu
 

 
Mezun Sayısı: 35