1994 - 1995 Mezunları

Karolin Çakır
Erman Kayalar
Meyram Arık
Biyanka Yelegen
Arlet Sıradağ
Aliksan Taş
Selin Dökmeci
Robin Yontan
Belinda keleş
Artür İsaoğlu
Aras Aykar
Alişan Süzme
Murat Togaç
Kumru Örs
Zaven Kaptan
Hüsnüzar yardım
Aras Aşık
Sarven Agopoğlu
Can Atsup
Hatun Arık
Melisa Özçakan
Aras Karaoğlan
Sarkis Abrahamoğlu
Volkan Algan
Albert Çılbıyık

Alen Keçecioğlu
Ani Kıvanç
Kaya Kayseroğlu
Volkan Tüter
Janet Demirci
Sevda Karaman
Jbid Dursun
Talin Küçük
Melisa Sabunci
Alen Kirişçiyan
Aras Kösedağ
Dikran Alaçam
Murat Kıvanç
Murat Taşdelen
Harun Kabayel
Ardi Maviyan
Sayat Yanıkbaca
Aret Çiftçi
Aleksan Tecer
Orhan Arık
Kevork Sabunci
Zeynep Bolak
Şamire İç
Lusin Asurluoğlu
Aris Arzuman
Talar Bogus
Mezun Sayısı: 27