2006 - 2007 Mezunları

Kami Gedikoğlu
Aleks Değirmenci
Ardak Demirci
Arman Şarklı
Davit Avcu
Sarven Topuzoğlu
Sevan Kiremitçiyan
Alen Hancılar
Linda Üge
Cem Vural
Karekin Yatsı
Artür Çağıldayan
Garen Kaçsahyan
Sayat Yağan
Liza Canbeden
Robert Vayvalako
Corç Demirci
Nayat Mığdıs

Serdar Kasapçılar Anilda İngilli
Valeri Özyılmaz
Garine İseyan
Tanya Turgay
Alen Zengil
Nirvana Demir
Karin Akdemir
Korin Karabulut
Nayad Çor
Arman Koyuncu
Marisa Akgün
Natali Benlioğlu
Arda Acar
Rebeka Devlet
Garo Gül
Jbid Toparlak
Mariya Akgün
Mezun Sayısı: 27