Miçink - Միջինք 2019

27 Մարտ 2019 Չորեքշաբթի oրը վարժարանիս, Է. Դասարանի սաներուն հետ «Միջինք»ի առթիւ պահքի սեղան սարքելով ուրախութիւնը ապրեցանք՝ Մեծ Պահքի շրջանին կէսին հասնելու:

27 Mart 2019 Çarşamba günü 7. Sınıf öğrencileri tarafından Büyük Oruç döneminin yarılanması anlamına gelen "Miçink" yemeği düzenlenmiştir.