Miçink - Միջինք

07 Մարտ 2018 Չորեքշաբթի oրը վարժարանիս, Է. Դասարանի սաներուն հետ «Միջինք»ի առթիւ պահքի սեղան սարքելով ուրախութիւնը ապրեցանք՝ Մեծ Պահքի շրջանին կէսին հասնելու:

07 Mart 2018 Çarşamba günü 7. Sınıf öğrencileri tarafından Büyük Oruç döneminin yarılanması anlamına gelen “Miçink” yemeği düzenlendi.