"Pokrig" Ermenice Atölye Çalışması

13 Դեկտեմբեր 2019 թուականին  << Շրջուն Փոքրիկ>> ը եկաւ ընթառաջելով մեր հրաւէրին: Տիկին Թալին Չորթան Կարիպկիւն ի առաջնորդութեամբ կատարուեցան արդիւնաբեր հայերէն աշխատանոցներԱշխատութեան խորագիրներն էին << Երազներն Անսահման>>, << Մայրիկս Կը Փափաքի Բայց Ես Ոչ >>:

13 Aralık 2019 Cuma günü “Pokrig” tarafından Sn. Talin Çortan Garibgün eşliğinde 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimiz ile “Yeraznerı Ansahman” ve “Mayrigs Gı Papaki Payts Yes Voç” adlı Ermenice atölye çalışmaları verimli bir şekilde gerçekleştirildi.