1954 - 1955 Mezunları

Gülbenkoğlu Hayrabet Karaca
Artin oğlu Agop Dedeoğlu
Murat oğlu Parsel Bilir
Ohanoğlu Kasbar Muratoğlu
Keğam oğlu Nortik Barutçu
Haygas oğlu Haci Günlükçü
Nazaroğlu Boğos Babikoğlu
Ardaşesoğlu Yervant Eprem
Karabet kızı Vera Sona Andonyan

Kalosoğlu Nigoğos Gülbenkoğlu
Kerope kızı Ağavni Sorgos
Arakil kızı Meryem Yıldız
Karnik oğlu Kegork Dursun
Panosoğlu Antranik Torosoğlu
Haritunoğlu Norayır Torosoğlu
Kirkoroğlu Sahak Karabulut
Yervant kızı Nusapir Çatak
Misakoğlu Avadis Serkisyan

 
Mezun Sayısı: 18